Czy mniej samochodów na drogach zmniejszy natężenie ruchu?

Czy mniej samochodów na drogach zmniejszy natężenie ruchu?

Zatory drogowe to stan sieci drogowych, który występuje, gdy zapotrzebowanie na powierzchnię drogową przekracza dostępną podaż. Może to być spowodowane wypadkami, warunkami pogodowymi lub zwykłą popularnością drogi. Kiedy dochodzi do korków, średnie prędkości spadają, a czas podróży wydłuża się.

Brak tekstu alternatywnego dla tego obrazu

Skutki zatorów na drogach są liczne i mogą być zarówno frustrujące, jak i kosztowne dla kierowców. Oprócz wydłużenia czasu podróży i poziomu stresu, zatory na drogach mogą również powodować zanieczyszczenie powietrza, co może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Co więcej, zagęszczenie ruchu może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i emisji, a także do większego zużycia pojazdów. Wszystkie te czynniki mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę.

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie natężenia ruchu, np. budowa nowych dróg lub rozbudowa istniejących, wprowadzenie opłat drogowych (opłaty za wjazd do centrum miasta) lub zachęcanie ludzi do korzystania z transportu publicznego zamiast samochodów. Ponadto pojawiły się nowe koncepcje, takie jak mobilność jako usługa (MAAS).

Mobility as a Service (MAAS) to świadczenie usług transportowych za pośrednictwem platformy opartej na aplikacji na żądanie. Obejmuje wiele różnych środków transportu, w tym samochody, rowery i transport publiczny. MAAS umożliwia użytkownikom wybór środka transportu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom, oraz ułatwia porównywanie cen i czasów podróży.

MAAS może zmniejszyć zatory drogowe, ułatwiając ludziom korzystanie z transportu publicznego, wspólnych przejazdów lub innych środków transportu, które są mniej podatne na powodowanie zatorów. Ponadto MAAS może dostarczać w czasie rzeczywistym informacje o warunkach drogowych, co może pomóc ludziom w omijaniu zatłoczonych obszarów.

Jednak powszechną odpowiedzią jest, że najlepszym sposobem na zmniejszenie natężenia ruchu jest posiadanie mniejszej liczby samochodów na drogach. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do zatłoczenia ruchu, a liczba samochodów na drogach to tylko jeden z nich. Inne czynniki obejmują warunki pogodowe, projekty budowlane, wypadki, a nawet zdarzenia, które powodują, że ludzie są w drodze częściej niż zwykle (takie jak wakacje).

Tak więc, chociaż mniejsza liczba samochodów na drogach może pomóc w zmniejszeniu zatorów na drogach, nie zawsze jest to jedyne rozwiązanie. Zamiast tego monitorowanie wszystkich czynników, które przyczyniają się do zatorów na drogach, jest najlepszym sposobem na skrócenie czasu, jaki ludzie spędzają w korkach. Można to osiągnąć za pomocą technologii, takich jak kamery drogowe i czujniki, które mogą pomóc w identyfikacji obszarów zatoru i odpowiednim planowaniu.

Najnowsze kamery wideo na rynku mają kilka imponujących funkcji. Mają nie tylko algorytmy głębokiego uczenia, które pozwalają im rozróżniać różne obiekty, ale mają również możliwości wykrywania 3D. Oznacza to, że mogą nie tylko wykrywać ruch, ale także określać rozmiar i kształt obiektów w scenie. Te cechy są ważne dla wielu różnych aplikacji, ale mogą również pomóc w zmniejszeniu zatorów w ruchu.

Dzięki temu te kamery wideo są idealne do monitorowania przepływu ruchu i identyfikowania wąskich gardeł. Dzięki zrozumieniu, gdzie występuje zatory, miasta mogą wprowadzać zmiany w układzie dróg lub dodawać dodatkową infrastrukturę, aby złagodzić problem. Ponadto dane zebrane przez te kamery mogą być wykorzystywane do dynamicznego kierowania pojazdami po zatłoczonych obszarach, co dodatkowo ogranicza ruch.

Na przykład nowa platforma Autoscope Intellisight wykorzystuje te możliwości do dostarczania kierowcom danych w czasie rzeczywistym o warunkach drogowych. Informacje te mogą być wykorzystywane do kierowania kierowców wokół zatorów, pomagając zmniejszyć zapotrzebowanie na samochody na drogach i ostatecznie prowadząc do mniejszej liczby korków.

Autoskop IntelliSight

Łącząc najbardziej wyrafinowane algorytmy wykrywania ze sztuczną inteligencją (AI) i uczeniem maszynowym, Autoscope IntelliSight podnosi poprzeczkę w zakresie analizy wideo. Wykrywanie pojazdów, wykrywanie rowerów i pieszych, ulepszone zbieranie danych o ruchu w czasie rzeczywistym, łączność Smart City z innymi systemami i nie tylko.

Zachowanie kierowców i lepsze zrozumienie tego, co dzieje się na drogach, pomagają profesjonalistom ds. transportu skuteczniej zarządzać systemem i podejmować oparte na danych decyzje w celu poprawy operacji i bezpieczeństwa. Kamery monitorujące ruch są ważną częścią każdego Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Zapewniają przesyłanie strumieniowe wideo na żywo, które można wykorzystać do monitorowania w czasie rzeczywistym lub analizy po zdarzeniu.

Detektory autoskopowe mogą być również bardzo korzystne dla planistów ruchu. Dzięki zrozumieniu, gdzie znajdują się piesi i rowerzyści, miasta mogą wprowadzać zmiany w układzie dróg lub dodawać dodatkową infrastrukturę, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Ponadto dane zebrane przez te detektory można wykorzystać do dynamicznego kierowania pojazdami po zatłoczonych obszarach.

Platforma Autoscope Intellisight to tylko jeden z przykładów na to, jak nowa technologia kamer wideo pomaga zmniejszyć natężenie ruchu.

Nowsza technologia monitoruje również urządzenia bezprzewodowe, takie jak Bluetooth, BLE i urządzenia Wi-Fi, w celu dostarczania informacji o ruchu drogowym.

Takimi przykładami są czujniki ruchu DeepBlue, które zapewniają złożony czas podróży, ostrzeżenia o korkach i złożone macierze początkowo-docelowe dla miast.

Brak tekstu alternatywnego dla tego obrazu

Czujniki ruchu DeepBlue dostarczają dużej ilości danych planistom ruchu, które można wykorzystać do poprawy przepływu ruchu. Niektóre z korzyści płynących z używania tych czujników to:

  1. Złożone informacje o czasie podróży: czujniki mogą śledzić ruch pojazdów i dostarczać szczegółowych informacji o czasie podróży, w tym o poziomach natężenia ruchu.
  2. Szczegółowe informacje o macierzach miejsca pochodzenia-miejsca docelowego mogą pomóc planistom określić, gdzie występuje zatory drogowe i jak najlepiej je rozwiązać.
  3. Zwiększone bezpieczeństwo: czujniki mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń na drodze i dostarczać informacji, które mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowym Autoscope Intellisight, skontaktuj się z nami już teraz.

Oprócz polegania na technologii do śledzenia ruchu, kolejnym podejściem do zmniejszenia zatorów jest planowanie usprawnień infrastruktury. Można to zrobić, dodając więcej pasów do dróg, budując nowe drogi lub ulepszając opcje transportu publicznego. Takie rozwiązania nie zawsze są jednak możliwe i mogą być bardzo drogie.

Planowanie ruchu to termin używany do opisania procesu projektowania i wdrażania systemu usprawniającego przepływ ruchu. Może to obejmować układ dróg, dodanie nowej infrastruktury lub ulepszenie opcji transportu publicznego. Planiści ruchu muszą wziąć pod uwagę różne czynniki podczas projektowania systemu, w tym liczbę pojazdów na drodze, zachowanie użytkowników, zapotrzebowanie na ruch i dostępne zasoby.

Brak tekstu alternatywnego dla tego obrazu

Budowa nowych dróg: często nie jest to możliwe z powodu braku miejsca lub środków finansowych. Ponadto budowa nowych dróg może w rzeczywistości prowadzić do większego ruchu i zatorów.

Wdrażanie nowych ITS (Inteligentnych Systemów Transportu): Od wielu lat jest to cel długoterminowy, ale liczba samochodów rosła w szybszym tempie niż korzyści oferowane przez systemy kontroli ruchu. Nadal problemem są korki, a średnia prędkość w mieście wciąż spada.

Poprawa transportu publicznego: może to pomóc w zmniejszeniu liczby samochodów na drogach, zatorów na drogach i zanieczyszczenia.

Ostatecznie najlepszym sposobem na zmniejszenie zatorów na drogach jest posiadanie kompleksowego planu, który uwzględnia wszystkie czynniki, które na to wpływają. Dotyczy to zarówno liczby samochodów na drogach, jak i infrastruktury. Poprzez monitorowanie ruchu i wprowadzanie ulepszeń tam, gdzie to możliwe, możliwe jest skrócenie czasu, jaki ludzie spędzają w korkach.