6 powodów, dla których dane o ruchu drogowym są ważne

6 powodów, dla których dane o ruchu drogowym są ważne: dokładne informacje w czasie rzeczywistym

Dane o ruchu drogowym są ważne z wielu powodów. Oto sześć powodów, dla których dokładne dane o ruchu w czasie rzeczywistym są tak ważne:

1) Pomiar wpływu robót drogowych na płynność ruchu

Roboty drogowe są złem koniecznym, ale mogą mieć znaczący wpływ na natężenie ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu. Możesz modyfikować harmonogram tymczasowych sygnałów zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, aby zminimalizować wpływ na samochody, monitorując w czasie rzeczywistym dane o ruchu, takie jak liczba pojazdów, średnia prędkość lub odległość/przerwa.

Nieinwazyjne radary drogowe można wdrożyć w celu dostarczania automatycznych danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać do podejmowania decyzji dotyczących tymczasowego zarządzania ruchem.

Jest to ważne, ponieważ:
a) można zaplanować roboty drogowe w godzinach, w których ruch nie jest utrudniony
b) możesz modyfikować czas sygnalizacji świetlnej, aby ruch był płynny
c) możesz monitorować, czy Twoje zmiany mają pożądany wpływ na przepływ ruchu.

2) Zidentyfikować punkty zatorowe w sieci i zrozumieć, jak najlepiej je złagodzić

Zatory komunikacyjne to miejsca w sieci drogowej, w których przepustowość dróg nagle spada, powodując korki.

Możesz wykorzystać dane o ruchu, aby zidentyfikować miejsca zatorów, a następnie podjąć działania w celu ich złagodzenia. Może to obejmować zmianę trasy pojazdów, dodanie nowego oznakowania lub dostosowanie czasu sygnalizacji świetlnej.

Kamery wykrywające ruch w czasie rzeczywistym mogą być używane do identyfikowania blokad i zatorów na bieżąco.

W oparciu o sztuczną inteligencję kamery oparte na sztucznej inteligencji mogą również rozumieć rodzaj uczestników ruchu (klasyfikacja), takich jak pojazdy prywatne, furgonetki, transport publiczny, pojazdy użytkowe (ciężarówki) lub użytkowników wrażliwych (VRU), takich jak rowery lub piesi. Ruchy skrętu, prędkość pojazdów i dodatkowe parametry związane z danymi o ruchu są gromadzone i analizowane.

3) Ocena skuteczności nowych planów drogowych lub zmian w istniejących

Możesz także używać danych o ruchu do monitorowania skuteczności zmian w sieci drogowej, takich jak nowe sygnalizacje świetlne, ronda czy progi zwalniające. Jeśli z danych wynika, że ruch nie płynie tak, jak powinien, możesz szybko dostosować zmiany.

Po zakończeniu budowy nowej drogi lub zmiany na istniejącą, dane o ruchu drogowym można wykorzystać do oceny skuteczności.

Platforma programowa AMP4SS zapewnia analizy i istotne informacje, łącząc te typy danych w jedno rozwiązanie.

Dane o ruchu

Globalne dane Enterprise Mapbox oparte na OpenStreetMap. Możesz korzystać z niestandardowego oprogramowania do analizy ruchu z najwyższą dokładnością w przypadku bieżącego i typowego ruchu.

4) Aby pomóc w ustaleniu ograniczeń prędkości, które są odpowiednie i bezpieczne w danych warunkach

Ograniczenia prędkości istnieją z jakiegoś powodu – aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Ale muszą być odpowiednie do warunków. Możesz korzystać z danych o ruchu drogowym, aby ustalać ograniczenia prędkości, które są bezpieczne i odpowiednie do warunków panujących na drodze.

Jest to szczególnie ważne na drogach, na których zmieniono ograniczenie prędkości lub na których dokonano zmian w układzie dróg.

Szczególnie przydatne do tego rodzaju analiz, dane z urządzeń Bluetooth i Wi-Fi mogą być wykorzystywane do monitorowania średniej prędkości pojazdów w czasie rzeczywistym za pomocą dedykowanych detektorów Bluetooth/WIFI, takich jak Deepblue.

5) Poprawa niezawodności czasu przejazdu transportem publicznym i rozwój nowych tras transportu publicznego

Posiadanie dokładnych danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym może pomóc poprawić niezawodność czasu podróży w transporcie publicznym, a także zoptymalizować trasy transportu publicznego. Jest to szczególnie ważne w dużych miastach, gdzie zatory drogowe mogą powodować znaczne opóźnienia. Dysponując aktualnymi danymi o ruchu drogowym o warunkach ruchu, operatorzy transportu publicznego mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące planowania i harmonogramowania tras.

Dane o ruchu są również ważne dla zrozumienia, skąd przychodzą ludzie i dokąd zmierzają.

Te informacje o transporcie można wykorzystać do planowania nowych dróg i tras transportu publicznego. Można go również wykorzystać do poprawy sposobu korzystania z istniejących dróg.

Dane o ruchu mogą pomóc upewnić się, że ludzie są w stanie dotrzeć tam, gdzie muszą, i że mogą to zrobić w najbardziej efektywny sposób.

Korzystając z dedykowanych detektorów Bluetooth i WIFI Deepblue, możemy śledzić średnią prędkość i przepływ ruchu w czasie rzeczywistym.

Informacje te są przesyłane do aplikacji transportowej działającej w chmurze lub lokalnej, gdzie są przetwarzane i udostępniane za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego i narzędzia opartego na mapach.

6) Tworzenie map cieplnych natężenia ruchu

Proces zbierania danych o ruchu zapewni dane o ruchu, które można również wykorzystać do generowania map popularności, które pokazują obszary o wysokim lub niskim natężeniu ruchu.

Te informacje transportowe mogą być wykorzystywane przez urbanistów i departament transportu do podejmowania decyzji dotyczących budowy nowych dróg lub infrastruktury transportu publicznego. Może być również używany przez firmy z dowolnej branży, aby decydować, gdzie ulokować swoją siedzibę, na podstawie analizy ruchu w całym mieście.

Wirtualne Centrum Kontroli zapewnia czas podróży, informacje OD i mapy cieplne przy użyciu złożonych algorytmów analizy ruchu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i umówić się na prezentację, jak to działa. Dostępna jest 30-minutowa sesja online; prosimy o kontakt w celu zarezerwowania pokazu. https://swiy.co/7lAW